چینی زرین ایران

اطلاعات پایه

چینی زرین ایران

  • تولید کننده
  • توزیع کننده

ارائه ظروف چینی خانگی ، مخصوص رستوران و هتل ، مخصوص کودک
چینی زرین ایران ضمن تعهد و تبعیت از الزامات قانونی در زمینه های کیفیت ، ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست همچنین به منظور حرکت به سمت سازمانی پیشرو و متعالی در سطح جهان، دستیابی به اهداف کلان زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است:
- افزایش رضایت مشتریان و توجه به نیازهای سایر طرف های ذینفع.
- حضور موفق در بازارهای داخلی و بین المللی و افزایش سهم بازار.
- افزایش بهره وری وکاهش هزینه ها.
- جلوگیری از مصرف بی رویه منابع تجدید ناپذیر ، کاهش اثرات زیست محیطی و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی.
- بهبود روشهای کنترل خطرات و پیشگیری از مصدومیت و بیماری های ناشی از فعالیت های سازمان.
- توانمندسازی نیروی انسانی با افزایش دانش و انگیزه آنان.
- بهبود مستمر اثر بخشی فرآیندهای سیستم مدیریت یکپارچه IMS حصول اطمینان از حفظ و بهبود سیستم مدیریت یکپارچه IMS از طریق گزارشات دوره ای ، ممیزی و بازنگری های مدیریت بر عهده نماینده مدیریت بوده و کارکنان صنایع چینی زرین ایران متعهد به درک خط مشی و انجام فعالیتهای خود مطابق با الزامات سیستم مدیریت یکپارچه هستند و در ارایه راهکارهای مناسب برای بهبود مداوم اثر بخشی آن مشارکت فعال دارند.

میـدان ونـک، خیـابـان ونـک، شماره ۲۵

https://zariniran.com/

اطلاعات کارخانه

اصفـهـان، کیـلومتـر ۴۳ جـاده مبـارکـه

۰۳۱۳۳۳۱۳۱۸۲

۰۳۱۳۳۳۱۳۱۸۴